TERRASJE DOEN

Beste klanten,


net zoals jullie kijken we uit naar een volledige heropening van de HoReCa.

De cijfers van de besmettingen, en vooral de situatie op intensieve zorgen, zijn echter van die aard dat het nog niet mogelijk (en verantwoord) is om te openen zoals wij dit graag zouden willen doen.


De regering heeft beslist dat de terrassen binnenkort open mogen maar heeft de exacte voorwaarden hiervoor nog niet vastgelegd.

Voor ons is het echter wel al duidelijk dat terrassen openen op dit moment geen evidentie is. 

Aangezien onze zaak niet op een groot (markt)plein gevestigd is, waar zaken gratis openbare ruimte ter beschikking krijgen en wijzelf dus net zoals voor de lockdown, aan inbreiding i.p.v. uitbreiding van ons terras moeten doen (wat een héél sterke invloed heeft op de rentabiliteit) en we helemaal geen controle hebben over de weersomstandigheden, kunnen we helaas nog niet bevestigen of we al dan niet het terras gaan openen.


Uiteraard vliegen we, vanaf de datum dat een volledige opening mogelijk is, er terug helemaal in.

Zoals gezegd is de heropening van ons terras op dit ogenblik onder zéér sterk voorbehoud.

Indien we beslissen om het terras te openen zullen jullie op deze webstek een nieuwe pagina zien verschijnen waarop jullie heel specifiek voor het terras een reservatieaanvraag zullen kunnen plaatsen.


In afwachting van de heropening blijven we uiteraard graag voor jullie onze meeneemgerechten maken, en heel waarschijnlijk zal dit systeem ook een blijver zijn. 


Wij (samen met Ellen en al onze jobstudenten) hopen jullie allemaal zo spoedig als mogelijk en in veilige omstandigheden terug te zien.


Joost, Marit